Top 2 mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ chi tiết 2023

Khi bạn đang tìm kiếm một chỗ ở thoải mái và tiết kiệm chi phí, việc thuê phòng trọ hay nhà trọ là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của cả người cho thuê và người thuê, việc ký kết một hợp đồng thuê nhà trọ là cần thiết. Một mẫu hợp đồng thuê nhà trọ sẽ giúp định rõ các điều khoản và điều kiện của việc thuê trọ, giúp tránh những tranh chấp không đáng có giữa hai bên.

kế toán công nợ

1. Hợp đồng thuê nhà trọ là gì?

Hợp đồng thuê nhà trọ là một tài liệu pháp lý chính thức giữa người cho thuê và người thuê, thiết lập các quy định và cam kết của cả hai bên trong quá trình thuê trọ. Hợp đồng này xác định rõ thời hạn thuê, giá thuê, các điều khoản về sử dụng chung, bảo trì, và các điều khoản khác liên quan đến việc thuê trọ.

2. Hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng thuê nhà trọ

Bước 1: Tìm hiểu và chọn mẫu hợp đồng phù hợp

Trước tiên, bạn cần tìm hiểu và chọn một mẫu hợp đồng thuê nhà trọ phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của bạn. Có nhiều loại hợp đồng khác nhau, vì vậy hãy chọn một mẫu hợp đồng mà bạn cảm thấy thoải mái và đảm bảo rằng nó bao gồm đầy đủ các điều khoản quan trọng.

Bước 2: Xem xét và thảo luận các điều khoản

Trước khi ký hợp đồng, cả người cho thuê và người thuê nên xem xét và thảo luận kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu và đồng ý với các điều khoản đã được đưa ra.

Bước 3: Ký hợp đồng

Khi đã thảo luận và đồng ý với tất cả các điều khoản, cả người cho thuê và người thuê sẽ ký vào hợp đồng. Việc này thể hiện sự đồng ý chính thức và cam kết tuân thủ các điều khoản đã được ghi trong hợp đồng.

3. Top 2 mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ

3.1 Mẫu thứ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

 

Hôm nay ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: ……………………….

………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….

Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………………………..

CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:…………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: …………………………

……………………………………………………………………………………..….

Giá thuê: …………………. đ/tháng

Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….…….

Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.

Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………….

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

– Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

– Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

– Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

– Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

– Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

– Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.

– Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

– Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

– Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.

– Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                 ĐẠI DIỆN BÊN A

3.2 Mẫu thứ 2

Khi có sự thay đổi về đơn giá thuê nhà hoặc các nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà trọ trước đó, các bên cần lập phụ lục hợp đồng thuê nhà trọ, căn cứ theo hợp đồng trước đã ký kết để đảm bảo tính pháp lý, tranh các tranh chấp không đáng có về sau giới thiệu mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà cụ thể như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

Số……………..

– Căn cứ hợp đồng thuê nhà trọ số: …./HĐTN lập ngày … tháng … năm …. 

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự thảo thuận của các bên.  

Tại địa chỉ số: ……….., chúng tôi gồm có:

1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ………………………… Sinh ngày: ………………

Nơi đăng ký HK: ………………………………………………

CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:……

Số điện thoại:…………………………………………………

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………… Sinh ngày: …………..…..

Nơi đăng ký HK thường trú: …………………………………

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: …

Số điện thoại:……………………………………………………

Sau khi thống nhất, chúng tôi đồng ý sửa đổi một số nội dung cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..……

2.  …………………..…………………..……

3.  …………………..…………………..……

4.  …………………..…………………..……

– Phụ lục hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

4. Thuê nhà trọ có cần thiết phải ký hợp đồng thuê nhà hay không?

Dường như có một số người cho rằng việc ký kết hợp đồng thuê nhà trọ là không cần thiết và phức tạp. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong quá trình thuê trọ. Hợp đồng giúp định rõ các quy định, trách nhiệm và cam kết của người thuê và người cho thuê, tránh những tranh chấp không đáng có trong tương lai.

5. Hướng dẫn về ký kết hợp đồng thuê nhà trọ

Bước 1: Tìm hiểu về hợp đồng thuê nhà trọ

Trước khi ký kết hợp đồng, người thuê cần phải tìm hiểu về nội dung cũng như ý nghĩa của từng điều khoản trong hợp đồng thuê nhà trọ. Điều này đảm bảo rằng họ hiểu rõ và đồng ý với những gì đã được ghi trong hợp đồng.

Bước 2: Tìm mẫu hợp đồng phù hợp

Sau khi đã hiểu về hợp đồng thuê nhà trọ, người thuê cần tìm mẫu hợp đồng phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của họ. Một mẫu hợp đồng đơn giản và rõ ràng sẽ giúp việc thỏa thuận trở nên dễ dàng hơn.

Bước 3: Thảo luận và đàm phán

Sau khi chọn mẫu hợp đồng, người thuê nên thảo luận và đàm phán với người cho thuê về các điều khoản trong hợp đồng. Nếu cần, có thể điều chỉnh một số điều khoản sao cho phù hợp với mục đích và mong muốn của cả hai bên.

Bước 4: Ký kết hợp đồng

Khi đã thỏa thuận với tất cả các điều khoản, người thuê và người cho thuê sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thuê nhà trọ. Ký kết hợp đồng đồng nghĩa với việc cả hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản đã được thỏa thuận.

6. Kết luận

Việc ký kết một hợp đồng thuê nhà trọ là một bước quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự hài lòng của cả người cho thuê và người thuê. Bằng cách tuân thủ các quy định và cam kết đã ghi trong hợp đồng, hai bên có thể sống hòa thuận và tránh những tranh chấp không đáng có. Hãy luôn tìm hiểu và thảo luận kỹ trước khi ký kết hợp đồng, và nếu cần, tìm sự tư vấn từ một luật sư chuyên nghiệp để đảm bảo rằng mọi điều khoản được đưa ra là hợp pháp và công bằng cho cả hai bên.

7. FAQs

  1. Hợp đồng thuê nhà trọ có thể hủy bỏ trước thời hạn không? Có, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện đã ghi trong hợp đồng. Thường thì cả người cho thuê và người thuê có thể hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn nếu đồng ý thông báo trước và thỏa thuận đồng ý với nhau.
  2. Tôi có cần trả tiền đặt cọc khi thuê nhà trọ không? Điều này tùy thuộc vào chính sách của từng chủ nhà. Một số chủ nhà yêu cầu người thuê trả tiền đặt cọc để đảm bảo sự đảm bảo và bảo vệ cho căn nhà.
  3. Tôi có thể thay đổi điều khoản trong hợp đồng sau khi đã ký kết không? Để thay đổi điều khoản trong hợp đồng, cả người thuê và người cho thuê phải thỏa thuận và ký kết một phụ lục mới bổ sung vào hợp đồng ban đầu.
  4. Tôi có cần phải làm thủ tục giấy tờ pháp lý khi thuê nhà trọ không? Thủ tục giấy tờ pháp lý phụ thuộc vào quy định của quốc gia và khu vực mà bạn đang sống. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải làm thủ tục đăng ký tạm trú tại cơ quan chức năng.
  5. Tôi có thể đàm phán về giá thuê trong hợp đồng không? Đúng, việc đàm phán về giá thuê là hoàn toàn có thể. Nếu bạn cho rằng giá thuê không hợp lý, hãy thảo luận và đề xuất một mức giá phù hợp với mình và thỏa thuận với người cho thuê trước khi ký hợp đồng.
✅  Chuyên ⭕Đánh giá
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: 0903245168
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 0903245168
0877907790

TopLegal tự hào là website uy tín, an toàn và vô cùng tiện ích, giúp bạn khỏi nỗi lo khi phải tìm kiếm một nơi tư vấn pháp lý, kế toán cho mình.
Đây là nơi tổng hợp các văn phòng luật sư, công ty kế toán, kiểm toán uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp trên tất cả mọi miền của Việt Nam

 

Văn phòng Luật

DV Pháp lý

DV Kế toán

DV Kiểm toán

Dịch vụ ly hôn

DV văn phòng chia sẻ

Kiến thức khác

Thông tin liên hệ 

SĐT: 08.7790.7790D

Địa chỉ: 860/60S/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 25, Bình Thạnh

DMCA.com Protection Status