Top 10 công ty dịch vụ kiểm toán tuân thủ tốt nhất hiện nay

Kiểm toán tuân thủ là quá trình kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ của một tổ chức, công ty, hoặc cá nhân đối với các quy định, quy tắc, và tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài chính. Đây là một phần quan trọng của quy trình kiểm toán, nhằm đảm bảo rằng tổ chức hay cá nhân đang hoạt động theo các quy định pháp luật, quy tắc nội bộ và nguyên tắc đạo đức. Kiểm toán tuân thủ thường bao gồm việc xem xét các tài liệu và chứng từ, phân tích các hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ, và đánh giá mức độ tuân thủ của tổ chức hay cá nhân đối với các quy định áp dụng. Kết quả của kiểm toán tuân thủ cung cấp thông tin quan trọng cho ban lãnh đạo và bên ngoài để đánh giá và đảm bảo tính đúng đắn và minh bạch của hoạt động kinh doanh và tài chính.

kiểm toán tuân thủ

1.Công ty luật ACC

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của Công ty Luật ACC là một giải pháp chuyên nghiệp được cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức tại nhiều ngành công nghiệp. Dịch vụ này đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng tuân thủ các quy định và quy trình pháp lý liên quan.

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ tại Công ty Luật ACC được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm toán có kinh nghiệm và kiến thức sâu về các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kiểm toán. Các hoạt động kiểm toán tuân thủ bao gồm:

  1. Đánh giá và xác định mức độ tuân thủ: Các chuyên gia kiểm toán sẽ xem xét các quy trình và hệ thống của doanh nghiệp để đánh giá mức độ tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình nội bộ.
  2. Kiểm tra và đánh giá rủi ro: Các chuyên gia kiểm toán sẽ kiểm tra các hoạt động kinh doanh và tài chính để xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tuân thủ pháp luật và quy trình.
  3. Đưa ra các giải pháp và khuyến nghị: Các chuyên gia kiểm toán sẽ đưa ra các giải pháp và khuyến nghị để cải thiện tuân thủ pháp luật và quy trình nội bộ. Điều này bao gồm việc xem xét và cải thiện các quy trình, chính sách và hệ thống kiểm soát nội bộ.
  4. Lập báo cáo kiểm toán: Sau quá trình kiểm toán, Công ty Luật ACC sẽ lập báo cáo chi tiết về mức độ tuân thủ của khách hàng đối với các quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Báo cáo này có thể được sử dụng để cải thiện quy trình nội bộ và đáp ứng yêu cầu kiểm toán từ các bên liên quan.

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của Công ty Luật ACC đảm bảo rằng khách hàng tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình nội bộ, từ đó tăng cường sự tin cậy và đáng tin cậy trong hoạt động kinh doanh.

2.PwC Vietnam

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của PwC Vietnam là một giải pháp chuyên nghiệp được cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Dịch vụ này đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng tuân thủ các quy định và quy trình pháp lý liên quan.

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ tại PwC Vietnam được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm toán có kinh nghiệm và kiến thức sâu về các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kiểm toán. Hoạt động kiểm toán tuân thủ bao gồm đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro, đưa ra giải pháp và khuyến nghị, cũng như lập báo cáo chi tiết.

3.KPMG Vietnam

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của KPMG Vietnam là một giải pháp chuyên nghiệp được cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng tuân thủ các quy định, quy trình pháp lý và tiêu chuẩn kiểm toán liên quan.

KPMG Vietnam có đội ngũ chuyên gia kiểm toán có kinh nghiệm và kiến thức sâu về các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế. Hoạt động kiểm toán tuân thủ của KPMG Vietnam bao gồm đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán.

4.Ernst & Young Vietnam (EY Vietnam)

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của Ernst & Young Vietnam (EY Vietnam) được cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng tuân thủ các quy định pháp lý và quy trình kiểm toán liên quan.

Đội ngũ chuyên gia kiểm toán của EY Vietnam có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn kiểm toán và quy định pháp luật. Hoạt động kiểm toán tuân thủ của EY Vietnam bao gồm đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro, và đưa ra khuyến nghị cải thiện.

5.Grant Thornton Vietnam

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của Grant Thornton Vietnam là một giải pháp chuyên nghiệp được cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình kiểm toán liên quan.

Đội ngũ chuyên gia kiểm toán của Grant Thornton Vietnam có kinh nghiệm và kiến thức sâu về các tiêu chuẩn kiểm toán và quy định pháp luật. Hoạt động kiểm toán tuân thủ bao gồm việc đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro, và đưa ra khuyến nghị cải thiện.

6.BDO Vietnam

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của BDO Vietnam là một trong những giải pháp chuyên nghiệp và đáng tin cậy dành cho doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng khách hàng tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình kiểm toán liên quan trong hoạt động kinh doanh và tài chính.

Đội ngũ chuyên gia kiểm toán của BDO Vietnam có kiến thức sâu về các tiêu chuẩn kiểm toán và quy định pháp luật. Hoạt động kiểm toán tuân thủ bao gồm việc đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro, và đề xuất giải pháp cải thiện.

7.Crowe Vietnam

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của Crowe Vietnam là một trong những giải pháp đáng tin cậy và chuyên nghiệp dành cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Crowe Vietnam đặt sự tuân thủ quy định pháp luật và quy trình kiểm toán lên hàng đầu để đảm bảo hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng.

Các chuyên gia kiểm toán tại Crowe Vietnam có kiến thức sâu về tiêu chuẩn kiểm toán và quy định pháp luật. Dịch vụ kiểm toán tuân thủ bao gồm việc đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro và đề xuất các biện pháp cải thiện để đảm bảo tuân thủ tốt nhất.

8.Mazars Vietnam

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của Mazars Vietnam là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Các chuyên gia kiểm toán của Mazars Vietnam có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về tiêu chuẩn kiểm toán và quy định pháp luật liên quan.

Mazars Vietnam thực hiện việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kiểm toán. Họ cung cấp đánh giá chuyên sâu về mức độ tuân thủ, xác định rủi ro và đề xuất các biện pháp cải thiện.

9.RSM Vietnam

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của RSM Vietnam là một trong những giải pháp đáng tin cậy và chuyên nghiệp dành cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. RSM Vietnam tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kiểm toán cao nhất trong mọi hoạt động kinh doanh và tài chính.

Các chuyên gia kiểm toán tại RSM Vietnam có kiến thức sâu về tiêu chuẩn kiểm toán và quy định pháp luật. Họ thực hiện các quy trình kiểm toán chặt chẽ và đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro và đề xuất các biện pháp cải thiện cho khách hàng.

10.DHG Auditing Company Limited

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ của DHG Auditing Company Limited là một giải pháp tin cậy và chất lượng dành cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. DHG Auditing Company Limited tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kiểm toán trong các hoạt động kinh doanh và tài chính.

Chuyên gia kiểm toán tại DHG Auditing Company Limited có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về tiêu chuẩn kiểm toán và quy định pháp luật. Họ thực hiện các quy trình kiểm toán chặt chẽ và đánh giá mức độ tuân thủ, nhận diện rủi ro và đề xuất các biện pháp cải thiện cho khách hàng.

✅  Chuyên ⭕Đánh giá
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: 0903245168
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 0903245168
0877907790

TopLegal tự hào là website uy tín, an toàn và vô cùng tiện ích, giúp bạn khỏi nỗi lo khi phải tìm kiếm một nơi tư vấn pháp lý, kế toán cho mình.
Đây là nơi tổng hợp các văn phòng luật sư, công ty kế toán, kiểm toán uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp trên tất cả mọi miền của Việt Nam

 

Văn phòng Luật

DV Pháp lý

DV Kế toán

DV Kiểm toán

Dịch vụ ly hôn

DV văn phòng chia sẻ

Kiến thức khác

Thông tin liên hệ 

SĐT: 08.7790.7790D

Địa chỉ: 860/60S/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 25, Bình Thạnh

DMCA.com Protection Status