Top 10 công ty dịch vụ kiểm toán bộ quốc phòng nhất hiện nay

Kiểm toán bộ quốc phòng là một quy trình kiểm toán độc lập và không phê chuẩn, được thực hiện trên các hoạt động tài chính, quản lý tài sản và hoạt động khác của Bộ Quốc phòng. Mục tiêu chính của kiểm toán bộ quốc phòng là đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực, tính chính xác và tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách và quy chế liên quan đến nguồn lực, hoạt động và quản lý trong ngành quốc phòng.

kiểm toán bộ quốc phòng

1.Công ty luật ACC

ACC  là một công ty luật uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán đa dạng tại Việt Nam. Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực này, ACC đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong cộng đồng kinh doanh. Dưới đây là một số thông tin về các dịch vụ kiểm toán mà ACC cung cấp:

  1. Kiểm toán tài chính: ACC  cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính của công ty. Các chuyên gia kiểm toán của ACC  sẽ xem xét, phân tích và đánh giá các thông tin tài chính để đảm bảo tuân thủ các quy định và chuẩn mực kiểm toán.
  2. Kiểm toán nội bộ: ACC  hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm giám sát hoạt động nội bộ, đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật, quy trình và chính sách nội bộ của công ty.
  3. Kiểm toán thuế: Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán thuế để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ đúng các quy định thuế, tối ưu hóa các khoản thuế và giảm thiểu rủi ro liên quan đến kiểm toán thuế.
  4. Kiểm toán tuân thủ: ACC  hỗ trợ kiểm toán tuân thủ các quy định, quy trình và chính sách của công ty. Công ty sẽ xem xét và đánh giá mức độ tuân thủ của công ty đối với các quy định pháp luật, quy trình nội bộ và chuẩn mực đạo đức kinh doanh.
  5. Kiểm toán đặc biệt: Ngoài các dịch vụ kiểm toán truyền thống, ACC  còn cung cấp các dịch vụ kiểm toán đặc biệt như kiểm toán hợp nhất, kiểm toán sáng kiến và kiểm toán vụ việc đặc thù theo yêu cầu của khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia kiểm toán có kinh nghiệm, ACC  cam kết đảm bảo chất lượng và tính minh bạch trong quá trình kiểm toán.

2.Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước (State Audit of Vietnam – SAV)

Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước (State Audit of Vietnam – SAV) là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán cho bộ quốc phòng tại Việt Nam. SAV đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá và xác minh tính chính xác, hiệu lực và tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán. SAV sử dụng các phương pháp và quy trình chuyên nghiệp để đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của kết quả kiểm toán. Với đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, SAV cam kết cung cấp dịch vụ kiểm toán bộ quốc phòng chất lượng và đáng tin cậy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sự minh bạch trong hoạt động của bộ quốc phòng.

3.Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước Chi nhánh TPHCM (State Audit of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch)

Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước Chi nhánh TPHCM (State Audit of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch) là một đơn vị thuộc Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh này đảm nhận vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá và xác minh tính chính xác, hiệu lực và tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán.

Với đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước Chi nhánh TPHCM cam kết cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp và tổ chức tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh này sử dụng các phương pháp kiểm toán tiên tiến và quy trình chuyên nghiệp để đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của kết quả kiểm toán.

4.Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước Chi nhánh Hà Nội (State Audit of Vietnam – Hanoi Branch)

Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước Chi nhánh Hà Nội (State Audit of Vietnam – Hanoi Branch) là một đơn vị thuộc Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán tại thành phố Hà Nội. Chi nhánh này đảm nhận nhiệm vụ kiểm toán bộ quốc phòng, tức là kiểm tra và đánh giá các hoạt động, tài sản và quản lý tài chính liên quan đến bộ quốc phòng.

5.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Auditing and Business Consulting Company Limited – VAAC)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Auditing and Business Consulting Company Limited – VAAC) là một công ty kiểm toán uy tín tại Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các doanh nghiệp và tổ chức. VAAC cũng cung cấp dịch vụ kiểm toán bộ quốc phòng.

Với đội ngũ kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, VAAC cam kết cung cấp dịch vụ kiểm toán bộ quốc phòng chất lượng và đáng tin cậy. Công ty sử dụng phương pháp và quy trình kiểm toán tiên tiến để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong việc kiểm toán các hoạt động, tài sản và quản lý tài chính liên quan đến bộ quốc phòng.

6.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Ernst & Young (Ernst & Young Vietnam Limited – EY Vietnam)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Ernst & Young (Ernst & Young Vietnam Limited – EY Vietnam) là một công ty kiểm toán và tư vấn danh tiếng tại Việt Nam. EY Vietnam là thành viên của tập đoàn quốc tế Ernst & Young (EY), với mạng lưới và danh tiếng trải dài trên toàn cầu.

EY Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán đa dạng cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam, bao gồm cả dịch vụ kiểm toán bộ quốc phòng. Với đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm và sự am hiểu về lĩnh vực này, EY Vietnam cam kết đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình kiểm toán bộ quốc phòng.

7.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited – PwC Vietnam)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited – PwC Vietnam) là một công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. PwC Vietnam là thành viên của tập đoàn quốc tế PricewaterhouseCoopers, có mạng lưới và danh tiếng toàn cầu.

PwC Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn đa ngành cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam, bao gồm cả dịch vụ kiểm toán bộ quốc phòng. Công ty có đội ngũ kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán chất lượng, đáng tin cậy và tuân thủ các quy định pháp luật.

8.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Deloitte (Deloitte Vietnam Company Limited)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Deloitte (Deloitte Vietnam Company Limited) là một công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. Deloitte Vietnam là thành viên của tập đoàn quốc tế Deloitte, với mạng lưới và danh tiếng trải dài trên toàn cầu.

Deloitte Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn đa ngành cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Công ty có đội ngũ kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng về quy định pháp luật và thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam. Deloitte Vietnam cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chất lượng, đáng tin cậy và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng.

9.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn KPMG (KPMG Vietnam Limited)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn KPMG (KPMG Vietnam Limited) là một công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. KPMG Vietnam là thành viên của mạng lưới quốc tế KPMG, một trong những tập đoàn kiểm toán và tư vấn hàng đầu trên toàn cầu.

KPMG Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn đa lĩnh vực cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Công ty có đội ngũ kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về quy định pháp luật và ngành công nghiệp tại Việt Nam. KPMG Vietnam cam kết mang đến sự chính xác, minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình kiểm toán và tư vấn.

10.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Grant Thornton (Grant Thornton Vietnam Limited)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Grant Thornton (Grant Thornton Vietnam Limited) là một công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. Grant Thornton Vietnam là thành viên của tập đoàn quốc tế Grant Thornton, một trong những tập đoàn kiểm toán và tư vấn lớn trên toàn cầu.

Grant Thornton Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn đa ngành cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Công ty có đội ngũ kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, có sự am hiểu sâu sắc về quy định pháp luật và thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Grant Thornton Vietnam cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng.

✅  Chuyên ⭕Đánh giá
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: 0903245168
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 0903245168
0877907790

TopLegal tự hào là website uy tín, an toàn và vô cùng tiện ích, giúp bạn khỏi nỗi lo khi phải tìm kiếm một nơi tư vấn pháp lý, kế toán cho mình.
Đây là nơi tổng hợp các văn phòng luật sư, công ty kế toán, kiểm toán uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp trên tất cả mọi miền của Việt Nam

 

Văn phòng Luật

DV Pháp lý

DV Kế toán

DV Kiểm toán

Dịch vụ ly hôn

DV văn phòng chia sẻ

Kiến thức khác

Thông tin liên hệ 

SĐT: 08.7790.7790D

Địa chỉ: 860/60S/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 25, Bình Thạnh

DMCA.com Protection Status